LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

mgr Aleksandra Krawczyk

neurologopeda

pedagog specjalny

terapeuta Integracji Sensorycznej

certyfikowany trener TUS

mgr Katarzyna Rzeźnicka  ​​​​​​​- psycholog, Łódź

Absolwentka kierunków pedagogika w zakresie edukacji specjalnej oraz neurologopedia na Uniwersytecie Łódzkim. Pedagog specjalny, terapeuta miofunkcjonalny. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada także kwalifikacje z zakresu socjoterapii. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się wsparciem dzieci i młodzieży. Przeprowadza diagnozę pod kątem trudności edukacyjnych, zaburzeń mowy, gotowości szkolnej oraz udziela rodzicom porad wychowawczych.

 

Ponadto jako certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej prowadzi diagnozę funkcji sensoryczno-motorycznych. Swoje działania diagnostyczne
i terapeutyczne opiera na indywidualnym i holistycznym podejściu do każdego pacjenta. W obszarze jej zainteresowań pozostają zależności między zaburzeniami mowy a zaburzeniami z zakresu Integracji Sensorycznej, co wykorzystuje w działalności terapeutycznej.

 

Nieustannie doskonali swój warsztat pracy oraz poszerza wiedzę poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Już teraz umów wizytę w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl