LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

W ramach terapii oferujemy kontakt z przedszkolem/szkołą dziecka w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Umów wizytę 

w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt

Co oferujemy?

W zakresie terapii:

terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności
w sferze emocjonalno-społecznej:

– trudności w relacjach rówieśniczych

– zaburzenia nastroju

– stres szkolny

– trudności wychowawcze

Trening Umiejętności Społecznych

terapia psychologiczna dla dzieci rozwijających się z opóźnieniem

poradnictwo dla rodziców w zakresie:

– wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci

– rozwiązywania problemów wychowawczych

W zakresie diagnozy:

diagnoza inteligencji

określenie poziomu rozwoju małego dziecka

wykrywanie zaburzeń rozwojowych

przyczyny trudności w relacjach rówieśniczych

przyczyny trudności wychowawczych

przyczyny trudności w nauce

W LogoHolistic oferujemy pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży, jak również wsparcie dla ich rodziców.

 

Co oferujemy?

W czym możemy pomóc?

W czym możemy pomóc?

Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
Psycholog dziecięcy Łódź

trudności w sferze emocjonalno-społecznej dzieci i młodzieży

trudności wychowawcze w środowisku rodzinnym i szkolnym

stres szkolny

trudności w nauce

diagnoza inteligencji i zdolności poznawczych

ocena poziomu i prawidłowości rozwoju małego dziecka

wczesne wykrywane zaburzeń rozwojowych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu

Wsparcie psychologiczne - psycholog dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Łódź
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl