LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

 

Co obejmuje cykl spotkań?

 

      12 spotkań (1 raz w tygodniu, 60 minut)

      2 konsultacje z rodzicem (przed rozpoczęciem i po zakończeniu cyklu)

 

 

 

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Umów wizytę 

w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt

Umiejętności te rozwijane są w formie zabaw i gier, jak również z wykorzystaniem bieżących sytuacji społecznych, które są okazją do zauważania swoich błędnych schematów i ich zmiany na bardziej adaptacyjne.

 

Między innymi:
       
 rozpoznawania emocji swoich i innych osób,
       radzenia sobie z trudnymi emocjami (złość, smutek, strach),
       reagowania na zachowania agresywne,
       stawiania granic, postawy asertywności,
       inicjowania rozmowy, nawiązywania znajomości,
       proszenia o pomoc,
       przyjmowania krytyki,
       umiejętności współpracy w grupie.

 

W LogoHolistic specjaliści przeprowadzą trening umiejętności społecznych (TUS), będący formą treningu grupowego. Jednym z głównych celów TUS jest modelowanie prawidłowych zachowań, zdobywanie nowych umiejętności oraz utrwalenie ich w praktyce. Podczas zajęć grupowych dzieci bawiąc się i rozwiązując zadania, rozwijają umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie. 

 

Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanego trenera TUS, który modeluje zachowania uczestników, tak by były zgodne z normami społecznymi.


 

Co obejmuje cykl zajęć?

Dla kogo jest TUS?

Czego się uczymy?

Co to jest TUS?

Terapia integracji sensorycznej
Sala do integracji sensorycznej
Integracja sensoryczna Łódź

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta

Czego się uczymy?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży:

Dla kogo TUS?

mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacjach rówieśniczych oraz z dorosłymi,
mających trudności z kontrolą emocji, przestrzeganiem norm społecznych,
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ADHD, Zespołem Aspergera, 
mających trudności w adaptacji do nowych sytuacji nieśmiałych, wycofanych.

 

 

 

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl