LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

mgr Anna Kałucka

 

fizjoterapeuta pediatryczny

certyfikowana terapeutka koncepcji NDT-Bobath, metody PNF i PNF w pediatrii oraz Integracji Sensorycznej

mgr Katarzyna Rzeźnicka  ​​​​​​​- psycholog, Łódź

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończyła również studia z zakresu przygotowania pedagogicznego. Certyfikowana terapeutka koncepcji NDT-Bobath, metody PNF i PNF w pediatrii oraz Integracji Sensorycznej. Jest w trakcie kształcenia z Terapii Manualnej wg standardów IFOMPT. 

 

Na co dzień zajmuje się fizjoterapią niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W Naszym Centrum przyjmuje niemowlęta z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, asymetrią ułożenia ciała, ale także w celu kontroli rozwoju motorycznego dziecka. 

 

Ceni sobie współpracę terapeuta-rodzic-dziecko, a uśmiech małego pacjenta i osiągane efekty są dla niej najbardziej motywującą częścią terapii. 

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Już teraz umów wizytę w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl