LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

Na pierwszej wizycie specjalista przeprowadzi szczegółowy wywiad z rodzicem.

Pamiętaj o zabraniu całej dokumentacji medycznej dziecka.  

Jak przygotować się

do wizyty?

NEUROLOGOPEDIA

Wczesne rozpoznanie i ukierunkowanie działań terapeutycznych w zakresie mowy i komunikacji u dzieci z:

     afazją motoryczną lub percepcyjną

     mózgowym porażeniem dziecięcym

     autyzmem

     zespołem Aspergera

     wadami rozwojowymi

     zespołem Downa

     rozszczepem wargi i podniebienia

     dysfagią

     niedosłuchem

     zaburzeniem rozwoju psychoruchowego

     urodzonych przedwcześnie

     z obniżonym napięciem mięśniowym

     z zaburzeniami procesów funkcji pokarmowych

     z niepełnosprawnością intelektualną

     z zespołami genetycznymi

Oferta

LOGOPEDIA OGÓLNA

      profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy

      terapia opóźnionego rozwoju mowy, stymulacja rozwoju mowy

      terapia wad wymowy (dyslalii)

      konsultacje i porady

Terapia logopedyczna to specjalistyczne oddziaływanie, które w głównej mierze ukierunkowane jest na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się – od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie

 

W naszym centrum

diagnoza logopedyczna przeprowadzana jest

w oparciu o najnowsze standaryzowane narzędzia badawcze

Logopeda dziecięcy, Łódź - terapia logopedyczna dla dzieci

W zależności od wyników badań uzupełniających
(np. psychologicznych, pedagogicznych, neurologicznych, audiologicznych, ortodontycznych, foniatrycznych) nasi specjaliści dokonują oceny jakościowo-ilościowej zachowań językowych dziecka.

Diagnoza logopedyczna przeprowadzana jest w celu potwierdzenia bądź wykluczenia istnienia danych zaburzeń mowy i komunikacji oraz przewidzenia ich ewentualnych rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmu.

 

 

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Umów wizytę 

w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt

 

 

 

 

 

 

Terapia logopedyczna - pierwsza wizyta u logopedy

Jakie są cele terapii?

usuwanie zaburzeń mowy

korygowanie wad wymowy

usprawnienie motoryki narządów mowy

poprawienie jakości funkcji oddechowej i fonacyjnej

przywracanie mowy w przypadku jej utraty

nauczanie mowy, która się nie wykształciła

wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, rozbudowywanie zasobu słownictwa czynnego i biernego

wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej

likwidacja przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, pedagogiczne, jak i medyczne konsekwencje zaburzeń mowy

 

 

 

 

Do głównych celów terapii logopedycznej dzieci należy m.in.:

W LogoHolistic zapewniamy opiekę w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej/neurologopedycznej zarówno dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacyjnymi, a także z różnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi.

Jak przygotować się do wizyty?

Oferta

Jakie są cele terapii?

W czym możemy pomóc?

Logopeda dziecięcy, Łódź - terapia logopedyczna dla dzieci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu

Diagnoza i terapia (neuro) logopedyczna dzieci i młodzieży - logopeda dziecięcy, Łódź
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl