LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

Jak przygotować się do wizyty?

Wizyty domowe

Istnieje możliwość,
by terapia odbywała się w domu pacjenta

(w przypadku pacjentów leżących, niewychodzących z domu)

Wyniki badań i historia leczenia

Przedstaw wyniki badań oraz historię leczenia – zwłaszcza neurologopedycznego i/lub neuropsychologicznego

Opinie specjalistów

Na pierwsze spotkanie zabierz ze sobą całą dokumentację medyczną zawierającą opinie specjalistów

m.in.:

W LogoHolistic pomagamy także osobom dorosłym w zakresie profilaktyki, poradnictwa, diagnozowania oraz terapii zaburzeń języka, mowy i komunikacji powstałych na tle neurologicznym.

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Umów wizytę 

w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt

a także:

Jak przygotować się do wizyty?

W czym możemy pomóc?

W czym możemy pomóc?

Terapia logopedyczna dla dorosłych
Neurologopeda dla dorosłych, rehabilitacja głosu
Neurologopeda dla dorosłych, logopeda dla dorosłych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu

Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta

 

zaburzenia językowe u osób z uszkodzeniami OUN, np. po udarze mózgu (afazja, dyzartria, apraksja)

rehabilitacja pacjentów po tracheostomii

rehabilitacja pacjentów onkologicznych w trakcie bądź po leczeniu nowotworów jamy ustnej, gardła i krtani, w tym chorych po resekcji i rekonstrukcji języka, po laryngektomii całkowitej

zaburzenia językowe w chorobach neurozwyrodnieniowych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne – SLA, stwardnienie rozsiane – SM, pląsawica Huntingtona)

zaburzenia połykania (dysfagia)

wspomaganie kompetencji językowej i komunikacyjnej osób w wieku senioralnym i osób z zaburzeniami dementywnymi

wspomaganie wyższych czynności poznawczych ściśle związanych z mową (pamięć, koncentracja uwagi)

 

wsparcie leczenia ortodontycznego

korygowanie wad wymowy u osób dorosłych

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl