LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

mgr Aleksandra Płatek

logopeda

mgr Katarzyna Rzeźnicka  ​​​​​​​- psycholog, Łódź

Absolwentka kierunków logopedia z audiologią i logopedia na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczenie zawodowe zdobywa w pracy w placówkach oświatowych z oddziałami integracyjnymi, gdzie doskonali swoje umiejętności, zwracając szczególną uwagę na indywidualne potrzeby każdego pacjenta.

 

Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Pracuje także z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, z zespołami genetycznymi). Wieloletnie praktyki studenckie, wolontariat w placówce specjalnej oraz praca na koloniach i obozach młodzieżowych, umożliwiły jej poznanie różnorodnych potrzeb dzieci o zróżnicowanych wyzwaniach rozwojowych.

 

Posiadając doświadczenie jako instruktor tańca w grupach dziecięcych, łączy swoją pasję z pracą, co pomaga tworzyć atmosferę zaufania podczas zajęć terapeutycznych. Dążenie do doskonalenia umiejętności oraz zaangażowanie w terapię i rozwój sprawiają, że jest profesjonalistką pełną empatii i oddania swoim pacjentom.

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Już teraz umów wizytę w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl