LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

mgr Olimpia Brzozowska

neurologopeda

glottodydaktyk

mgr Olimpia Brzozowska - neurologopeda

Absolwentka kierunku logopedia ogólna na Uniwersytecie Warszawskim oraz neurologopedia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dodatkowo magister filologii polskiej, wychowawca, nauczyciel języka polskiego jako obcego.

 

Ponad 11 lat pracowała jako neurologopeda w jednej z placówek oświatowych w Łodzi z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadziła terapię pacjentów z m.in. opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, obejmowała opieką osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną czy afazją.
 

Specjalizuje się w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z profilaktyką logopedyczną oraz jąkaniem.  Swoją wiedzę poszerza na licznych szkoleniach i kursach m.in. z zakresu logopedii, neurologopedii oraz nowoczesnych technik terapeutycznych.
 

Prywatnie mama dwójki dzieci.

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Już teraz umów wizytę w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl