LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

mgr Dorota Markowska

 

certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, psychomototyki,

Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

mgr Dorota Markowska - certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, psychomototyki,  Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Łódź

Z wykształcenia jest pedagogiem nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, oligofrenopedagogiem, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywa pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w jednym z łódzkich przedszkoli specjalnych. Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, dysponuje kwalifikacjami w zakresie diagnozowania Baterią Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii. Ponadto jest certyfikowanym terapeutą psychomotoryki oraz Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.  

 

Stale poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach.

 

W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do pacjenta.

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Już teraz umów wizytę w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl