LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

mgr Ewa Stefańska-Nowak

 

neurologopeda

socjoterapeuta

terapeuta pedagogiczny

mgr Paulina Stawicka - neurologopeda, Łódź

Od kilkunastu lat prowadzi terapię dzieci w normie oraz z różnego rodzaju zaburzeniami. Wielokrotnie organizowała szkolenia dla nauczycieli w formie warsztatów i prelekcji, np.: Praca z dzieckiem leworęcznym, Rozwijanie twórczej aktywności dziecka, Zaburzenia emocjonalne dzieci, Zaburzenia rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym, Etapy rozwoju mowy, Zaburzenia rozwoju mowy, Opóźniony rozwój mowy, Relaksacja, prawidłowa emisja głosu, Higiena pracy nauczyciela. Autorka programów terapeutycznych zajęć grupowych dla dzieci z wadami wymowy, opóźnieniem rozwoju mowy, niepłynnością mowy.

 

Pełniła funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym Łódź- Śródmieście - VII Wydział Rodzinny ds. Nieletnich. Współpracowała także z Uniwersytetem Łódzkim, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych, m.in. na kierunkach oligofrenopedagogika, logopedia z emisją głosu.

 

Na co dzień współpracuje z teatrem LOGOS w Łodzi przy ECK – jest twórczynią etiud filmowych wykorzystanych w przedstawieniach oraz aktorką
w przedstawieniach Czyścieć, Inferno w reżyserii Ewy Wycichowskiej.

 

W dalszym ciągu poszerza swój logopedyczny warsztat pracy, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach.

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Już teraz umów wizytę w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl