LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

mgr Katarzyna Rzeźnicka

​​​​​​​

psycholog

mgr Katarzyna Rzeźnicka  ​​​​​​​- psycholog, Łódź

Od ponad dwudziestu lat pracuje jako diagnosta i terapeuta z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Specjalizuje się w pracy z dziećmi głuchymi i niedosłyszącymi z wykorzystaniem języka migowego. Jest także certyfikowanym mediatorem, trenerem umiejętności wychowawczych dla rodziców.

 

Udziela wsparcia rodzicom poszukującym właściwych metod wychowawczych, pragnących usprawniać i wzbogacać relacje ze swoimi dziećmi. Prowadzi rozbudowaną w swojej tematyce psychoedukację.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako diagnosta w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ponadto pełniąc funkcję psychologa szkolnego w szkole specjalnej oraz terapeuty w przedszkolu integracyjnym. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu szeroko rozumianego rozwoju dzieci i młodzieży.

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Już teraz umów wizytę w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl