LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

mgr Magdalena Duczek

 

pedagog

certyfikowany terapeuta ręki

mgr Żanetta Solewicz - psychoterapeuta, pedagog, Łódź

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, certyfikowany terapeuta ręki. Jest absolwentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Wydziału Nauk
o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 16 lat pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.

 

W naszym Centrum prowadzi terapię indywidualną i grupową z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z zakresu wsparcia pedagogicznego oraz specjalistyczne zajęcia z terapii ręki.

 

Specjalizuje się w zajęciach kształtujących rozwój poznawczy, motoryczny, społeczny i emocjonalny. W kontakcie z dzieckiem ceni sobie przede wszystkim jego komfort, starając się jednocześnie uzyskać jak najlepsze efekty w indywidualnym wsparciu jego rozwoju.

 

W swojej pracy kieruje się słowami Marii Kownackiej: Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza. Swój warsztat pracy doskonali na licznych szkoleniach z zakresu pedagogiki oraz różnorodnych metod wspierających ogólny rozwój dziecka.

 

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Już teraz umów wizytę w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl