LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

dr Mateusz Szurek

 

neurologopeda, specjalista rehabilitacji zaburzeń głosu, nauczyciel akademicki

właściciel Centrum LogoHolistic

dr Mateusz Szurek - neurologopeda, specjalista rehabilitacji zaburzeń głosu, nauczyciel akademicki  założyciel Centrum LogoHolistic, Łódź

Jest neurologopedą, specjalistą rehabilitacji zaburzeń głosu, nauczycielem akademickim Uniwersytetu Łódzkiego, terapeutą miofunkcjonalnym, terapeutą manualnej terapii krtani wg Mathieson oraz certyfikowanym terapeutą tapingu ETTHNO wg podejścia Esther de Ru. Posiada uprawnienia do wykonywania zabiegów elektrostymulacji obszaru ustno-twarzowego oraz krtani prądami TENS oraz EMS.

 

Ponadto pełni funkcje prezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu oraz wiceprzewodniczącego Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

 

W ramach praktyki neurologopedycznej diagnozuje i prowadzi terapię neurologopedyczną osób dorosłych, specjalizuje się w rehabilitacji osób z zaburzeniami głosu o różnej etiologii oraz w pracy z osobami zawodowo posługującymi się głosem. Pracuje także z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji.

 

W pracy wykorzystuje wyłącznie sprawdzone i potwierdzone naukowo metody terapeutyczne. W prowadzonych terapiach ceni sobie indywidualne podejście do pacjenta, dotarcie do przyczyn trudności w komunikacji oraz opracowanie strategii terapeutycznych pozwalających na trwałe wyeliminowanie czynników zaburzających procesy związane z nadawaniem i odbiorem mowy.

 

Neurologopedia jest mu bliska nie tylko w praktyce klinicznej, ale także w pracy naukowej, dlatego też od 2017 r. pracuje na Uniwersytecie Łódzkim na stanowisku adiunkta. Autor publikacji naukowych z zakresu logopedii, neurologopedii oraz rehabilitacji głosu. Wiedzę kliniczną uzupełnia na licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych i stażach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

 

Laureat nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę doktorską. Z okazji 600-lecia Łodzi został wyróżniony medalem przez Prezydent Miasta Łodzi za działalność naukową, w tym szczególnie za pracę na rzecz łodzian, osób z zaburzeniami mowy, głosu i komunikacji - dzieci i dorosłych.

 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami logopedii, neurologopedii, logopedii medialnej z logopedią ogólną oraz rehabilitacji zaburzeń głosu.

 

 

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Już teraz umów wizytę w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl