LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

mgr Patrycja Filipczak

 

neurologopeda

mgr Katarzyna Rzeźnicka  ​​​​​​​- psycholog, Łódź

Jest absolwentką logopedii z audiologią, logopedii, neurologopedii i filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii pacjentów z różnymi zaburzeniami i trudnościami rozwojowymi, takimi jak: opóźniony rozwój mowy, afazja, niedosłuch, zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia współwystępujące z chorobami genetycznymi oraz wiele innych. Chętnie wspiera rodziców już od początku ich rodzicielstwa, np. w przypadku trudności z przyjmowaniem pokarmów przez dziecko, rozszerzaniem diety, skróceniem wędzidełka podjęzykowego.

 

Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz uczestnicząc w licznych wolontariatach i praktykach. 

 

Jest logopedą z powołania. Pasjonuje się logopedią oraz powiązanymi z nim dziedzinami, takimi jak: fizjoterapia, genetyka, psychologia, pedagogika, medycyna, sztuka. Chętnie poszerza swoją wiedzę i bierze udział w szkoleniach. Jest osobą żywiołową, ambitną, ale przede wszystkim respektującą oczekiwania i nadzieje pacjenta. 

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Już teraz umów wizytę w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl