Muzykoterapia

Zajęcia sensoryczne

Pielęgnacja noworodka

Nauka

noszenia

w chuście/

nosidle

Masaż

Shantala

Doradztwo laktacyjne

Wczesna interwencja logopedyczna

Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

Szczegóły oferty

Masaż Shantala

 

Czas trwania warsztatów grupowych: ok. 1,5 godz. (maksymalna liczba 12 osób:

4 dzieci z 2 opiekunami lub 10 osób: 5 dzieci z jednym opiekunem)

Preferujemy zgłoszenia dla dzieci zbliżonych wiekowo (np. 0–2 mcy, 3–5 mcy, powyżej pół roku), jednak nie jest to warunek konieczny

Koszt warsztatów grupowych: 60 zł (preferowane grupy od 3 do 5 dzieci)

 

 

 

Szczegóły oferty

Nauka noszenia w chuście/nosidle

 

Czas trwania warsztatów grupowych: ok. 3 godz. (maksymalna liczba 12 osób:

4 dzieci z 2 opiekunami lub 10 osób: 5 dzieci z jednym opiekunem)

Zgłoszenia do warsztatów grupowych przyjmujemy dla dzieci zbliżonych wiekowo,

np. 0–2 mcy, 3–5 mcy, powyżej pół roku

Koszt warsztatów grupowych: 100 zł (preferowane grupy od 3 do 5 dzieci)

 

 

 

Szczegóły oferty

Pielęgnacja noworodka

 

Czas trwania warsztatów grupowych: ok. 1,5 godz. (maksymalna liczba 12 osób:

4 dzieci z 2 opiekunami lub 10 osób: 5 dzieci z jednym opiekunem)

Preferujemy zgłoszenia dla dzieci zbliżonych wiekowo (np. 0–2 mcy, 3–5 mcy, powyżej pół roku), jednak nie jest to warunek konieczny

Koszt warsztatów grupowych: 40 zł (preferowane grupy od 3 do 5 dzieci)

 

 

 

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Już teraz umów wizytę w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu

Wczesna interwencja logopedyczna noworodków i niemowląt - neurologopeda dla noworodków, neurologopeda dla niemowląt, neurologopeda dziecięcy, Łódź
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl