Wczesna interwencja logopedyczna noworodków i niemowląt - neurologopeda dla noworodków, neurologopeda dla niemowląt, neurologopeda dziecięcy, Łódź
Karmienie niemowląt, żywienie niemowląt, problemy z połykaniem, rozszerzanie diety
Karmienie piersią, problemy z karmieniem, skrócone wędzidełko
Neurologopeda dla noworodków i niemowląt

Jak wyglądają zajęcia?

Czas trwania

Zajęcia trwają łącznie 50 minut:

40 minut terapia

10 minut podsumowanie i konsultacja

Wiek uczestników

Dla dzieci w wieku 4 miesiące - 3 lata

Grupy dostosowane wiekowo

Forma

Muzykoterapia grupowa

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Łódź kontakt

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook

Muzykoterapia

Zajęcia sensoryczne

Pielęgnacja noworodka

Nauka

noszenia

w chuście/

nosidle

Masaż

Shantala

Doradztwo laktacyjne

Wczesna interwencja logopedyczna

Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych - logopeda dla dorosłych, Łódź

Rejestracja telefoniczna: +48 721 948 414

Resjestracja on-line: kontakt@logoholistic.pl

Już teraz umów wizytę w LogoHolistic

Poradnia logopedyczna, LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - umawianie wizyty, kontakt

Co oferujemy?

Zajęcia prowadzone przez Aleksandrę Malik – muzykoterapeutkę posiadająca międzynarodowy certyfikat neuromuzykoterapeuty (NMT – Neurologic Music Therapist) – jako jedna z 5 osób w Polsce. 

 

Zgodnie z modelem Neuromuzykoterapii (NMT – Neurologic Music Therapy), w podejściu Muzykoterapii Nordoff-Robbins oraz muzykoterapii skoncentrowanej na rodzinie (Family-Centered Music Therapy).

 

Cele realizowane są adekwatnie do potrzeb i możliwości pacjentów oraz ich rodzin. Rodzic/opiekun uczestniczy podczas planowania i ewaluacji procesu terapeutycznego oraz aktywnie bierze udział podczas sesji.

 

Podczas sesji towarzyszy nam podążanie za uczestnikiem – działania są swobodne i celowe. Dołączamy do proponowanych aktywności, wzmacniając jednocześnie poczucie sprawczości. Korzystamy z różnorodnego instrumentarium, a muzyka jest współtworzona przez wszystkich uczestników sesji. 

 

Dzięki wspólnym muzycznym aktywnościom odkrywamy i doświadczamy w bezpiecznej, pełnej akceptacji przestrzeni. Wspieramy m. in. sferę emocjonalną i społeczną oraz wspomagamy funkcjonowanie w obszarze rozwojowym. Cele realizowane są adekwatnie do potrzeb i możliwości pacjentów oraz ich rodzin.

Rodzic/opiekun aktywnie uczestniczy podczas zajęć. Opiekunowie doświadczą tego, jak można wspierać harmonijny rozwój dziecka z wykorzystaniem elementów z zakresu muzykoterapii oraz jak budować relację z dzieckiem poprzez muzykę.  

 

Jak wygląda muzykoterapia?

Co oferujemy?

Jakie są korzyści?

Muzykoterapia

Korzyści z terapii

Wsparcie sfery komunikacyjnej i stymulowanie rozwoju mowy

Nawiązanie relacji z rówieśnikami

Wzmocnienie więzi rodzinnych

Rozwój motoryczny i poznawczy

Kształtowanie poczucia sprawczości i rozwijanie samodzielności

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Instagram
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - Facebook
LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - telefon kontaktowy

+48 721 948 414

LogoHolistic Centrum Diagnozy i Terapii na Księżym Młynie, Łódź - logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta - e-mail

kontakt@logoholistic.pl